Emelies Travels -

Cancun
2015-01-27  22:04:00

Get more visitors to your blog! Permalink  Latin America  Trackbacks ()   Follow on Bloglovin     
Sista dygnet spenderade vi i Cancun, hängde på stranden och shoppade souvenirer. Vi har inte haft möjlighet att köpa med oss grejer i våra backpacks under resan, så Mexico fick stå för hela resans souvenirer typ. 
 
Vattnet var sjukt fint i Cancun, mycket klarare och blåare än i Playa del Carmen. Stränderna var finare också. Men vädret däremot, vad sjutton hände? Det blev jäkligt kallt helt plötsligt, och blåsigt. Det kom Nordliga vindar så ena dagen gick vi runt och frös, vi räddade oss i ett shoppingcenter där det till och med var varmare trots AC. Sista dagen dock var som en svensk sommardag och resångesten började tränga sig på. Att komma hem till ett slaskigt Sverige kändes ganska främmande...  
 

 

// The last days we spent in Cancun, we went to the beach and shopped souvenirs. We have not had the opportunity to put stuff in our backpacks during the trip, so Mexico was had to stand for all the souvenirs.
 
The water was really pretty in Cancun, much brighter and bluer than in Playa del Carmen. The beaches were better too. But the weather - what the heck happened? It got pretty damn cold all of a sudden, and windy. The last day however was like a Swedish summer day. It didn't feel too good that we would be flying home to a slushy Sweden in a few hours...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Christine thought the water was a bit chilly haha
 
 
 

Isla Cozumel
2015-01-25  09:26:00

Get more visitors to your blog! Permalink  Latin America  Trackbacks ()   Follow on Bloglovin     
Mexicos största ö skulle vi ju inte missa. Men att den skulle vara så stor att det fanns höghus på den visste vi inte. Dykningen ska vara väldigt bra här sägs det, världens näst längsta berriärrev (efter Stora barriärrevet i Australien). Men det har blivit så mycket aktiviteter på sista tiden så vi kände att det fick räcka med att snorkla. Min stora dröm har ännu inte gått i uppfyllelse - att dyka med valhajar, eftersom det inte är säsong, så jag får komma tillbaka en annan gång. Dessutom vill jag åka till Belize och dyka i The Blue Hole också, och vi missade ju faktiskt Belize och Honduras under den här resan. Next time!
 
Man kunde i och för sig dyka med bullsharks, men att dykinstruktörerna skulle ha med sig mat och mata världens tredje farligaste haj där nere på djupet kändes faktiskt lite väl läskigt. Som sagt, det fick bli snorkling istället! Vi åkte med på en tur som skulle ta oss till tre olika rev. Sa de. Det var en sandbotten med krukor, en botten med stenbumlingar och ett djup med dykare långt under. Lurade igen. Damn it. Aja, vattnet var i alla fall sjukt klart och knallblått, man kunde se säkert 40 meter. Vi hade kul bland dykarnas bubblor. Däremot hade vi inte såpass kul åt de där bubblorna att vi tyckte att guiden var värd någon dricks då han inte hade tagit oss dit till de ställen han hade lovat. Men det tyckte han. Vi hade betalat 20 dollar för turen, och han menade att han skulle ha 5-10 dollar i dricks om man var missnöjd och 20-50 dollar om man var nöjd. Sen stoppade han upp en flaska i ansiktet på alla i båten och sa åt alla att dricksa. Tre personer skrapade fram några mynt, och han gapade om mer. "More, you have more, give me more!" Han skulle ha dricks av oss också, men vi vägrade och sa att han kunde ge oss den andra ölen som var inkluderad men den fick vi inte om vi inte dricksade. När vi gick av båten fick vi höra "thank you for the tips girls". Alltså!!!! Då har det ju bara gått för långt, kan man inte ens utföra den servicen man lovat och inte heller vara trevlig under tiden, och dessutom tigga efter dricks, då kan man inte räkna med att få dricks. Skämmer turisterna bort folk och bara slänger pengar runt sig? Då är det inte konstigt att de försöker lura oss hela tiden för de tror att alla går runt och har överflöd med pengar. 
 
Vi hyrde moppe och körde runt hela ön, det var nice att för en gångs skulle själv kunna bestämma var och när vi skulle stanna. Man kunde simma med tama delfiner också, men vi valde att inte supporta den hemska branchen. Varje turist får simma med tre delfiner, klappa dem, pussa dem och bli dragna i vattnet av dem. Hur många turister får de här tre delfinerna träffa om dagen egentligen? Det måste vara sjukt stressande. Jag vet inte så mycket om det där faktiskt, syrran är mer insatt, men det är bättre att simma med dem ute i det vilda. 
 

 

// Mexico's largest island, not to be missed. The diving is supposed to be very nice here,it's  the world's second longest barrier reef (after the Great Barrier Reef in Australia). But we have done so many activities lately, so we were happy just to snorkel. My big dream has not yet come true - to dive with whale sharks, because it is not the season for it now. Also, I want to go to Belize and dive in the Blue Hole as well, and we missed Belize and Honduras during this trip so I have to come back!

 

You could also dive with bullsharks, but the instructors would bring food and feed the world's third most dangerous shark. This felt a little bit too scary. We went on a snorkelingtour that would take us to three different reefs. That's what they told us. It was one sandy bottom with pots on it, one bottom with boulders and one spot with divers far below. Fooled again. Damn it. Whatever, the water was anyway very clear and bright blue, you could see probably 40 meters away. We had fun among the divers' bubbles. However, not that much fun that we thought the guide was worth a tip when he had not taken us to the places he had promised. But he thought so. We had paid $ 20 for the tour, and he said that we would have to tip 5-10 dollars if we were dissatisfied and 20-50 dollars if we were satisfied. Then he put a bottle up in our faces and told everyone to tip. Three people collected a few coins, and he gaped for more. "More, you have more, give me more!" He asked us too, but we refused and said he could give us the second beer which was included but we could not get that if we didn't tip. As we walked off the boat he said "Thank you for the tip girls". Ahhhh!!!! It's just gone too far, if you can not even perform the services that you promis nor be nice in the meantime, then beg for tips, then you can not expect to get tip. Does tourists just throw money around to the locals? Then it is no wonder that they are trying to fool us all the time because they think everyone walks around and has plenty of money.

 

We rented a moped and drove around the island, we could for once be able to decide when and where we would stop, so nice. You could swim with dolphins too, but we chose not to support that awful business. Every tourist swim with three dolphins, pet them, kiss them and gets drawn into the water by them. How many tourists does these three dolphins get to meet everyday? It must be very stressful for them. I do not know much about this though, my sister is more into this, but I know it's better to swim with them in the wild.

 
 
 
 
 
 
 
Divers and their bubbles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Playa del Carmen
2015-01-25  08:18:00

Get more visitors to your blog! Permalink  Latin America  Trackbacks ()   Follow on Bloglovin     
Mexico! Från Bolivia hela vägen upp till Mexico på 3,5 månader. Det är en jäääkla massa bussresande kan jag ju berätta. De sista dagarna har vi spenderat i Playa del Carmen. Om jag kommer till Mexico igen ska jag resa till de delarna som inte är så förstörda av turismen. Det här är mini Miami/Las Vegas (även om jag aldrig varit där, så känns det som att jag är där nu). Det har blivit heeelt sjukt amerikaniserat här. Alla pratar engelska, priserna är satta i dollar överallt istället för pesos, gatorna ser amerikanska ut osv. Himla tråkigt faktiskt, men det blir väl en sådan stor kontrast för oss när vi varit i fattiga byar runt om i Latinamerika och helt plötsligt hamnar på ett ställe som liknar Magaluf.
 
Dessutom är det oundvikligt att bli lurad här. Säljarna på gatorna är som iglar, de ropar och drar i en värre än någonstans vi varit. De tar överpriser så det bara skriker om det. Det är Ladies Night överallt på varenda bar, så tjejer går in och dricker gratis. Men det är ingen sprit i drinkarna så vitsen med att dricka gratis försvinner. Vi har försökt be om shottar istället för drinkar, men det har varit helt omöjligt och anledningen är att spriten serveras ur färdigmixade flaskor som är utspedda med vatten - eller endast vatten. Men det är ju gratis, däremot får killarna betala inträde och dyra drinkar med minimal mängd alkohol i. Dock kan man hitta ställen med sjukt billiga Tequila shots, så länge man inte låter sig luras av de stora kedjorna, och tar sig bort på undangömda barer. (Jag har aldrig druckit så mycket Tequila förr). Det finns en miljard olika typer av Tequila och jag har lärt mig att det inte behöver vara så äckligt som den vi har hemma. Det finns mildare varianter som man shottar med chili peppar och det finns smaksatt Tequila med vanilj och kokos bland annat. 
 
Annars gillar jag kulturen i Mexico, jag önskar bara att jag kunde få se den på riktigt istället för som turistattraktioner. Att de serverar olika Tequila till maten, man dricker Corona och Sol med annanas och lime, folk går runt i sombreros (oftast turister dock) och de riktiga mexicanska männen har en stor buskig mustasch och cowboyhatt. Det är färgglada dödskallar överallt och man sitter på gungor i barerna. Tacos finns det överallt också - såklart. 
 

 

// Mexico! From Bolivia all the way up to Mexico in 3.5 months. It is a hell lot of traveling in buses, I can tell you. The last few days we've spent in Playa del Carmen. If I'm going to Mexico again I will travel to the parts that are not this damaged by the tourism. This is the mini Miami / Las Vegas (although I've never been there, it feels like I'm there now). It has become very Americanized here. Everyone speaks English, the prices are set in dollars everywhere instead of pesos, the streets looks like the US etc. Pretty sad fact, but it will probably be such a great contrast for us when we've been in poor villages around Latin America and suddenly we end up here in a place similar to Magaluf.

 

It is easy to be ripped off here. The salesmen on the streets are crazy, they call after you more than anywhere we have been. They put the prices way too high. It's Ladies Night everywhere at every bar, so girls goes in to drink for free. But there's no booze in the drinks so the point of drink for free disappears. We have tried to ask for shots instead of drinks, but it has been quite impossible and the reason is that booze is served from already-mixed bottles with water - or water only. But it is free, however, the guys pay admission and expensive drinks with minimal amount of alcohol. However, one can find places with very cheap tequila shots outside of the big chains . (I've never drunk so much Tequila before). There are a billion different types of Tequila and I have learned that it does not need to be as disgusting as the ones we have at home. There are milder variants that you shott with chili pepper and there's Tequila flavored with vanilla and coconut, among other things.

 

Otherwise, I like the culture in Mexico, I just wish I could see it in real life rather than as tourist attractions. They serve different Tequila to the food, you drink Corona and Sol with pineapple and lime, people walk around in sombreros (mostly tourists though) and the real Mexican men have a big bushy mustache and a cowboy hat. There are colorful skulls everywhere and you sit on swings in the bars. Tacos is also everywhere - of course.

 
 
 
This Sol was served with a pineapple and lime mix in half the glass, and then topped up with beer like that,
up-side-down. 
 
 
A loooot of souvenirs
 
 
 
 
 

I have moved! Check out my new site at Emelie's Travels.
Home

Welcome to my blog! I'm writing mostly in Swedish, but feel free to use the google translation tool to read it in your language.
Alberta, Canada
Stockholm, Sweden
Follow on Bloglovin
Are you interested in my photos? Please visit mostphotos.com/emelaia for more information.


My photography interest started in 2012 when I did my snowseason in Canada. I bought my first DSLR in December 2013 and since then I've been practicing on my own, always trying new things and ame for getting better photos.
- Nikon D610
- Panasonic Lumix DMC GX1
- GoPro Hero3+ Black EditionEmelie Persson
Stockholm, Sweden

In this blog I'm writing about my life as a backpacker and a seasonal worker. I've been traveling the past five years and just can't stop. I'm simply too dependent and the grass is always greener on the other side they say... I hope to inspire and help other Travellers by sharing my experiences through this blog. If there's any questions, don't hesitate to write a comment or contact my mail. And remember, a little comment will inspire me to write more often!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...