Emelies Travels -

Piranha fishing
2014-10-26  03:51:00

Get more visitors to your blog! Permalink  Bolivia  Trackbacks ()   
Follow on Facebook Follow on Bloglovin   
Nästa dag i Amazonas drog vi ut på Anakonda jakt. Ut till en sjö full av giftiga ormar i marken och Anakondor som simmade runt. Det var dock väldigt svårt att få fatt på de där Anakondorna, så även om guiderna såg två stycken hann dem smita iväg innan vi hann se dem. Vi såg däremot en död giftorm som var ganska stor, kobra ägg som tydligen är ovanliga att hitta, strutsar och död catfish. Vi gick runt i den glödande hettan och svettades bort. Skönt att få svalka av sig i krokodilfloden innan vi rustade om till att fiska pirayor - i samma vatten. Tydligen hade vi badat med allt från alligatorer, pirayor och rosa delfiner varje gång vi badat. Men enligt vår guide är pirayorna bara farliga på film... Så det blev piraya till middag vilket var riktigt gott!
 
Sista dagen vaknade vi av regn och åska. Men det som väckte oss mest var Harlow-aporna. Herregud vilket jävla liv det var.Som om självaste satan tog livet av sig. Riktigt skrämmande ljud som lät så sjukt så vi inte kunde sluta skratta. (Kolla youtube-klippet). Först när aporna drog vidare vågade vi oss upp för frukost. Sedan var det dags att hoppa i hos delfinerna igen (och krokodilerna och pirayorna). Det var svårt att se delfinerna eftersom floden är knallbrun, och de retades med oss när de simmade runt i cirklar. Efter mycket simmande fram och tillbaka vinkade tillslut en mamma med sin bebis åt oss med sina stjärtfenor, sååå gulligt. 
 
Efter att vi simmat runt och följt efter delfinerna blev vi övermodiga och kom tillslut väldigt nära krokodilerna utan att vi märkte det. Sjukt obehagligt att plötsligt hamna "face to face" med en Kajman alltså. Sedan bar det av till Rurrenabaque där flyget mot La Paz väntade. 
 
Juste ja, flyget... Först av allt lyckades vi komma för sent till in-checkningen trots att vi bara hängt vid poolen hela dagen. Men på något sätt hade vi lite svårt att ta flygplatsen på allvar när den bestod av ett litet skjul. Det var inga glada miner när vi var sena, men på något vis lyckades vi komma med ändå. En liten minibuss skjutsade ut oss mot landningsbanan där flygplanet stod och väntade. 40 meter längre frampågick en mindre skogsbrand. Den enda brandmannen på plats stod och snackade med piloten. Vi tror att han tipsade piloten om att ta extra höjd för att inte fatta eld när han skulle flyga över. 
 
Plötsligt kom en av markarbetarna springandes med en stor väska på huvudet och ropade: "Vems är detta???" En väldigt förvirrad dansk tjej svarade att det var hennes och grabben blev nöjd, sa ok och kastade in väskan i bagageutrymmet igen. Haha så flummigt. Sedan var det dags att boarda. Hallå Indiana Jones. Propellerplanet hade 18 passagerarsäten och syrran och jag hade fått plats 1 A och B. Hur ofta har man suttit på plats 1 liksom? Det var dock ingen first class här inte, med väskan i knät och utsikt in i cockpit dånade vi iväg över skogsbranden. Vi fattade aldrig eld.
 
Nu är vi tillbaka i La Paz och imorgon kommer vi dra tidigt med buss till Copacabana och sedan vidare mot Cusco. 
 
 
// Next day in the Amazon we went on Anaconda hunting. We walked out to a lake full of venomous snakes in the ground and Anacondas who swam around. It was very difficult to get hold of those Anakondas, so even if the guides saw two of them, they managed to sneak away before we could see them. We did however see a dead poisonous snake that was quite large, some cobra eggs which apparently is rare to find, ostriches and a dead catfish. We walked around in the heat and sweated away. It was nice to cool off in the crocodile river before we went to fish piranhas - in the same waters. Apparently we had been swimming with everything from alligators, piranhas and pink dolphins every time we swam. But according to our guide the piranhas is only dangerous on film ... For dinner we had piranha which was really good!
 
The last day we woke up by the rain and thunder. But what attracted us most was the Harlow monkeys. Oh my god what a fucking sound they made. As if Satan killed himself. Really scary noise that sounded so wierd that we could not stop laughing. (Check out the YouTube clip). Only when the monkeys moved on, we managed to get out for breakfast. Then it was time to jump in with the Dolphins again (and crocodiles and piranhas). It was hard to see the dolphins because the river is so muddy, and they teased us when they swam around in circles. After a lot of swimming back and forth a mother with her baby waved at us with their tails, sooo cute. We became over-confident after having followed the dolphins everywhere, so that finally we came very close to the crocodiles without noticing. Not very comfortable to suddenly end up "face to face" with a Caiman. After all of this we went back to Rurrenabaque where the flight to La Paz waited.
 
Oh yeah, the flight ... First of all, we managed to be late for the check-in, despite the fact that we just hung at the pool all day. But somehow, we had a little hard to take airport seriously when it consisted of a small shed. There were no happy faces when we were late, but somehow we managed to come up with it anyway. A small bus drove us out to the runway where the airplane was waiting. 40 meters further forward a samll forest fire lasted. The only firefighter in place just hanged around and talked with the pilot. We think he told the pilot to take extra height to not catch on fire when he would fly over.
 
Suddenly a worker  runned up at us with a large bag on his head and yelled: "Whose is this ???" A very confused Danish girl replied that it was hers and the kid was happy, said ok and threw the bag in the trunk again. Haha so wierd. Then it was time to board. Hey Indiana Jones. The propeller plane had 18 passenger seats and my sister and I had seat number 1 A and B. How often have you sat in number one seat before? However there was no first class, we had the bag in our lap and we had  a view into the cockpit.. We never got on fire.
 
Now we are back in La Paz and tomorrow we will go early by bus to Copacabana and then on to Cusco.
 
 
 The wierdest sound 
 Good morning from inside our mosquito-net. 
 
 One morning this massive Caiman had decsided to hang around our boats. 
 
 
 Cobra eggs
 
 
 Looking for Anakondas
 
 
 We thought the carfish was alive, but apparently it had been dead for a while
 
 Piranha fishing. Robert got a yellow one
 
 The Capybara want's to join the fishing
 
 
 
 
 Our guide Luie with a piranha. And loads and loads of cocaleafs in his cheak. 
 
 
 
 
 
 
 
 Such a tiny plane
 
 
 
Jobba i Australien och Kanada


Comments
Helena

Det är så roligt att få följa med på er resa genom alla fina bilder och texter.

Svar: tack! kul att du följer oss!
Emelie

2014-10-26 @ 09:14:02 Website: http://www.ohdarling.org
Jossan

Men herregud vilket litet "flygplan" eller vad det är;) Så sjukt för annars är ju dörren till piloterna låsta med typ 100 olika lås och här är det helt öppet, galet!

Svar: Haha ja visst! Men det var lustigt :)
Emelie

2014-10-27 @ 10:15:41 Website: http://josefingoransson.blogg.se
Katarina Wohlfart

hahahaha. så jädra kul :)

2014-10-29 @ 22:20:43 Website: http://katarinawohlfart.com
Send a letter:


Name:
Remember me?

Mail: (will not be published)


Website:


Comment:

Trackback
I have moved! Check out my new site at Emelie's Travels.
Home

Welcome to my blog! I'm writing mostly in Swedish, but feel free to use the google translation tool to read it in your language.
Stockholm, Sweden
Follow on Bloglovin
Are you interested in my photos? Please visit www.shutterstock.com for more information.


My photography interest started in 2012 when I did my snowseason in Canada. I bought my first DSLR in December 2013 and since then I've been practicing on my own, always trying new things and ame for getting better photos.
- Nikon D610
- Panasonic Lumix DMC GX1
- GoPro Hero3+ Black Edition
Emelie Persson
Stockholm, Sweden

In this blog I'm writing about my life as a backpacker and a seasonal worker. I've been traveling the past five years and just can't stop. I'm simply too dependent and the grass is always greener on the other side they say... I hope to inspire and help other Travellers by sharing my experiences through this blog. If there's any questions, don't hesitate to write a comment or contact my mail. And remember, a little comment will inspire me to write more often!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...